Blog Image

Frank Van Oyen - Dagboek

Start “De Scheidingsschool Brugge”

pagina's Posted on Sun, February 17, 2013 11:44:13

Relaties en hun einde. Dromen
aan diggelen. Geschonden vertrouwen. Liefde. Haat. Toch moet je verder.

Als je eenmaal beslist om uit
elkaar te gaan, waarom dan niet kiezen om te scheiden op de best mogelijke
manier, met het minste lijden ?

“De Scheidingsschool”
(www.descheidingsschool.be) wil vaders en moeders, kinderen en
grootouders hierbij helpen.

Na het succes van de Vlaams
Brabantse en de Oost-Vlaamse afdeling van “De Scheidingsschool”, start ook in Brugge een afdeling van “De Scheidingsschool”
en dit tijdens een academische zitting op :

vrijdagnamiddag
8 maart 2013 om 14 u 00

in het
auditorium van het OCMW Brugge, Ruddershove nr 4

Programma:

Hilde
Gheyssens,

Voorzitter “De Scheidingsschool Brugge” : “Verwelkoming”

Dirk De fauw,
OCMW voorzitter Stad Brugge, schepen voor welzijn

Diana Evers,
bemiddelaar en mede-initiatiefneemster van “De Scheidingsschool” : “De
Scheidingsschool in vogelvlucht : ontstaan, visie en doel”

Stefaan
Oplinus
,
ere-kamervoorzitter in het Hof van
Beroep te Gent : “Rechtbank, vechtbank ?”

Rachid
Baytar
,
wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het instituut familiale en
seksuologische wetenschappen van de KU Leuven : “Tegenstellingen verbinden tussen bemiddelaar en scheidende personen :
een relationeel-dialectische benadering”

Hilde
Gheyssens
,
bemiddelaar, “De Scheidingsschool Brugge : ons aanbod”

Muzikale omlijsting en
receptie

Wij hebben geen geboortelijst.
Wil uw aanwezigheid bevestigen via email op westvlaanderen@descheidingsschool.be
tegen uiterlijk 28 februari e.k. Plaatsen beperkt tot 100.

Openbaar
vervoer : Bus 13 om de 20 minuten:
station – centrum (Markt) – AZ Sint-Jan

Bus 23 om
de 20 minuten: Blauwe Toren – AZ Sint-Jan – StationOverlastbestreiding en GAS-reglementering

pagina's Posted on Sat, October 06, 2012 09:41:33

Er is de jongste tijd nogal wat te lezen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Voor wie minder vertrouwd is met het begrip, komt het – zeer summier en daardoor niet helemaal juist – hierop neer : bepaalde maatschappelijk storende gedragingen (bijv. sluikstorten, nachtlawaai) werden de facto niet meer gesanctioneerd. Werkoverlast bij de parketten zorgde ervoor dat dergelijke kleine vergrijpen stelselmatig werden geseponeerd.

Hiervoor werden de Gemeentelijke Administratieve Sancties in het leven geroepen. De gemeente kan zelf een sanctie opleggen en het is aan de gesanctioneerde om zich tot de Rechtbank te wenden indien hij of zij niet akkoord kan gaan met de sanctie.

Nochtans is de bedoeling van het wettelijk kader rond de GAS reglementering niet zozeer het sanctioneren dan wel het sensibiliseren. In veel discussies hieromtrent worden het volgende over het hoofd gezien :

In het kader van de gemeentelijke administratieve sancties kan de gemeenteraad in een bemiddelingsprocedure voorzien teneinde de meerderjarige overtreder de mogelijkheid te verschaffen om de door hem aangebrachte schade te herstellen of te vergoeden. Ingeval de inbreuk gepleegd werd door een minderjarige overtreder, is de bemiddelingsprocedure verplicht.

Het CD&V programma “Ons Brugge” voorziet onder 3.6.1 in zodanige bemiddelingsprocedure voor sanctionering. De échte bedoeling van de GAS reglementering is maatschappelijk storend gedrag te zien verminderen. Sanctionering is hiervoor de laatste stap. Sensibilisering en bemiddeling zijn de daaraan voorafgaande stappen. Sensibilisering en bemiddeling zijn de regel. Sanctionering de uitzondering. Nochtans lijkt de discussie in de media enkel over deze sanctionering te gaan.

In het juiste kader lijkt het item over de leeftijdsverlaging nochtans veel minder belangrijk.Nog een duwtje voor Brugge

pagina's Posted on Tue, October 02, 2012 23:10:31

http://www.youtube.com/watch?v=NGllyCqyyCA&feature=plcpMobiliteit

pagina's Posted on Mon, October 01, 2012 11:43:38

U zal gemerkt hebben dat ik mij op deze website vooral heb gericht op een levensbeschouwelijke visie. Er wordt in de politiek en in de media vooral veel gepolariseerd. Er wordt te weinig aandacht besteed aan samenwerking. Wat ons scheidt wordt in de verf gezet, wat ons bindt verkoopt minder.

Nochtans hebben de Bruggelingen voornamelijk gezamenlijke belangen, gezamenlijke verzuchtingen. Het is aan de politiek om die te helpen oplossen. De Bruggeling is de klant, de lokale overheid de winkel.

Eén van de belangrijke items waarover Bruggelingen en politici zich moeten bezinnen is het mobiliteitsvraagstuk. Het CD&V programma (terug te vinden op de website van CD&V Brugge) gaat hier grondig op in. Er moet een “evenwicht” gevonden worden (ik ben daar weer met mijn evenwicht) tussen leefbaarheid, echte mobiliteit en betaalbaarheid.

Ik trap een open deur in als ik stel dat er teveel auto’s op hetzelfde moment hetzelfde traject afleggen. Dit kan enkel veranderen als het alternatief beter is.

Een eerste – betaalbare – stap bestaat er volgens mij uit om een nieuw plan voor de lijnbussen uit te denken. Daarbij denk ik aan een “ringbus” die met een zeer hoge frequentie de ring rond Brugge volgt. Andere bussen verbinden de randgemeenten met de ring. In de Brugse binnenstad is voor 90 % van de mensen alles te voet bereikbaar. De grote bussen die thans met veel te veel door de binnenstad rijden, kunnen vervangen worden door kleine, liefst electrische busjes.

Er is een nadeel aan dit idee : er is steeds een overstap nodig van randbus op ringbus als men aan de andere zijde van de stad wil komen. Naar mijn mening – maar wie ben ik ? – is dit nadeel eerder klein, op voorwaarde dat de ringbussen inderdaad met een hoge frequentie rijden.

Dit voorstel is op heden nog niet onderbouwd door studies of gedragen door de vervoersmaatschappij. Het is slechts een persoonlijk idee.

Graag vernam ik eens jullie mening of jullie suggesties naar mobiliteit.Nog 14 dagen

pagina's Posted on Sat, September 29, 2012 17:48:43

Deze namiddag staken we met alle Brugse CD&V kandidaten nog eens de koppen bij elkaar. Het doet ons plezier op huisbezoeken een overweldigend aantal positieve reacties te ontvangen.

We hebben dan ook een mooie lijst, een mooie ploeg : een zeer geslaagd “evenwicht” tussen bestuurservaring en nieuwe, frisse kandidaten.

In Brugge is het aangenaam wonen, werken, ontspannen, … en dit dankzij een goed bestuur.

De kandidatenploeg heeft er vertrouwen in ! Ik ook !De Redactie

pagina's Posted on Thu, September 20, 2012 20:51:29

Mijn filmpje op De Redactie :

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/MMG_Verkiezingen%2B2012/2.20737/1.1434756Evenwichtsverlies

pagina's Posted on Thu, September 13, 2012 23:02:00

http://www.youtube.com/watch?v=H724XaXoIh012 juli 2012

pagina's Posted on Thu, July 12, 2012 09:05:25

Binnenkort is ook mijn nieuwe website online. Surf naar www.frankvanoyen.be